KLIENT

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

ZADANIE

Stworzenie i realizacja portalu informacyjnego w technologii RWD (responsywność).

REALIZACJA

http://www.sgipw.wlkp.pl/