KLIENT

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ZADANIE

Realizacja kampanii rekrutacyjnej.

REALIZACJA

W 6 miastach Polski wykorzystaliśmy nośniki kampanii outdoorowej oraz Internet do promocji wizerunkowej Uniwersytetu.