KLIENT

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

ZADANIE

Kampania informacyjno – promocyjna „Wielkopolska OK“

REALIZACJA

W ramach zadania zorganizowaliśmy Parki Kreacji w 5 miastach Wielkopolski oraz zrealizowaliśmy 5 rejsów po Wielkiej Pętli Wielkopolski. W ramach Parków Kreacji odbywały się pokazy ratownictwa , Straży Pożarnej, Policji, liczne konkursy dla odwiedzających . Ponadto w każdym z miast wykonano obrazy anamorfmiczne (3D) symbolizujące inwestycje unijne na terenie Wielkopolski.