KLIENT

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

ZADANIE

Obsługa i moderacja strony na portalu społecznościowym Facebook, podczas akcji promocyjnej.

REALIZACJA

facebook.com/wielkopolskaok