KLIENT

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

ZADANIE

Stworzenie portalu informacyjnego.

REALIZACJA

www.wsssa.pl